Digitalizace fotografií, negativů, pozitivů

Vizitky a navštívenky
Našli jste doma diapozitivy, staré fotografie a rádi byste je měli v digitální podobě?
Potřebujete dát Vašim starým fotografiím nově vyhlížející vzhled?
Potřebujete zastavit zub čas na stárnutí fotografií po babičce?

Zdigitalizujeme Vaše fotografie v té nejlepší možné kvalitě. Po dohodě můžeme provést grafické úpravy a retuše. Z fotografií můžeme vytvořit i prezentační foto CD nebo navrhnout a vytisknout moderní fotobook. Skenujeme fyzické fotografie do formátu A3 a diapozitivy, pozitivy a negativy běžných kinofilmů. Distribuci můžeme zajistit elektronickou cestou nebo zálohovat na CD, DVD.

Jak probíháobjednávkazakázkarealizaceod A do Z

Každá zakázka začíná objednávkou. Objednávku lze realizovat buď prostřednictvím formuláře níže, nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávky přijímáme na e-mailu josef.kuta@gmail.com.
Pro nejpřesnější vytvoření ceny je potřeba maximum informací. Pro nejrychlejší stanovení ceny požadované fotografie vyfotografujte doplňte počet.
Další informací je zjištění výstupua úpravy. Lze fotografie pouze zdigitalizovat bez jakýchkoliv úprav, ořezů a optimalizací a nebo lze digitalizované materiály upravit a tím získat maximum z digitalizace. Porovnání viz. ukázky.
Poslední informací je formát výstupu a distribuce. Výstupní formáty jsou JPG, TIFF. Distribuce prostřednictvím uschovna.cz / CD-DVD nosič / flash disk.
Po schválení kalkulace je zaslán vzorek několika stran.
V této fázi zasíláme zálohovou fakturu na 50% ceny. Po zaplacení je zahájena digitalizace.
Po schválení vzorku probíhá digitalizace. Pokud jste požadovali digitalizaci bez úprav, nyní směřujeme přímo k distribuci a doplatkové faktuře.
V této fázi, pokud si ji vyberete, jsou digitalizované fotografie optimalizovány, retušovány a samotný digitalizovaný výstup vždy předčí kvalitu vstupu.
Nyní probíhá distribuce. Buď cestou uschovny, nebo fyzicky na optických nosičích či flash disku.
V této fázi obdržíte doplatkovou fakturu.

Formulář proobjednávkupoptávkunašich služeb.

Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.

Informace, které se mohou hodit

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. Některé aktivní typy obsahu (jako například interaktivní formuláře, 3D grafika, videa, zvuk) nejsou v mnohých PDF prohlížečích podporované. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008 (vycházející z PDF 1.7).[2] PDF soubory vytvořené podle ISO normy nadále umožňují použití proprietárních technologií definovaných jen firmou Adobe (např. Adobe XML Forms Architecture, Adobe JavaScript), přičemž v rámci ISO probíhá snaha o jejich standardizaci. 
JPEG (anglická výslovnost [ˌdžeiˈpeg], užívají se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe, event. tato jména psána velkými písmeny.

Skutečným názvem typu souboru je JFIF [ˌdžeiˈfif], což znamená JPEG File Interchange Format. Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, což je vlastně konsorcium, které tuto kompresi navrhlo.

Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou soubor JFIF, nebo soubor Exif JPEG. Existuje však více formátů souborů založených na kompresi JPEG, například JNG.

JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání fotografií na World Wide Webu. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. Pro takové účely se většinou používají soubory PNG a GIF. Protože má GIF pouze 8 bitů na pixel, není vhodný pro barevné fotografie, PNG je možné použít pro ukládání fotografií, ale výsledná velikost souboru je nevhodná pro publikování na webu.

MIME typ pro JFIF je image/jpeg (definované v RFC 1341). 
TIFF (zkratka Tag Image File Format) je jeden ze souborových formátů pro ukládání rastrové počítačové grafiky. Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF je složitější formát oproti jiným formátům pro ukládání rastrové grafiky. Tento formát vytvořila v roce 1986 společnost Aldus. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory, a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxů přijatých pomocí počítače a ISDN karty či faxmodemové karty.

Naše dlouhodobé projekty

James Bond CZ
Zelená výstava
Pohadky.cz