Elektronické katalogy

Vizitky a navštívenky
Chcete získat nové zákazníky nebo překvapit ty stávající ?
Věnujte jim katalog Vašich výrobků či služeb v novém kabátě nebo dokonce na CD či DVD.
S jeho profesionálním vytvořením Vám rádi pomůžeme.
Myslíte ekologicky a nechcete, aby při výrobě Vašich katalogů padaly stromy?
Je pro Vás praktičtější interaktivní multimediální katalog?

Pošlete nám podklady - seznamy výrobků či služeb, jejich popisy a fotografie, po dohodě Vám můžeme pomoci s focením výrobků a jejich aranžmá. Vytvoříme Vám grafický návrh Vašeho nového katalogu a předáme Vám k posouzení. Dle Vašich požadavků na interaktivitu elektronického katalogu budeme směřovat samotnou realizaci. Můžete si vybrat několi výstupních formátů a i úložiště. Zajistíme i lisování CD, DVD, Blu-ray v nejprestižnějších lisovnách ČR. Distribuce do Vaší firmy je samozřejmostí.

Jak probíháobjednávkazakázkarealizaceod A do Z

Každá zakázka začíná objednávkou. Objednávku lze realizovat buď prostřednictvím formuláře níže, nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávky přijímáme na e-mailu josef.kuta@gmail.com.
Pro tvorbu správného elektronického katalogu potřebujeme velké množství informací, zejména zaměření katalogu, oblast produktů, výstupní formát (PDF, webová strana).
Při tvorbě elektronického katalogu potřebujeme následující podklady: texty (popisky), fotografie, průvodní informace, loga.
Po vyhodnocení podkladů a informací vyhotovíme kalkulaci.
Po schválení kalkulace je zaslána zálohová faktura s 50% ceny.
Po proplacení zálohové faktury zahajujeme výrobu elektronického katalogu, v průběhu výroby jsou zasílány náhledy dosavadní práce.
Po schválení všech náhledů je katalog finalizován.
Po schválení finální verze katalogu probíhá distribuce, buď elektronickou cestou, nebo na optických nosičích, flash disku.
Nyní je zaslána doplatková faktura.

Formulář proobjednávkupoptávkunašich služeb.

Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.

Informace, které se mohou hodit

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. Některé aktivní typy obsahu (jako například interaktivní formuláře, 3D grafika, videa, zvuk) nejsou v mnohých PDF prohlížečích podporované. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008 (vycházející z PDF 1.7).[2] PDF soubory vytvořené podle ISO normy nadále umožňují použití proprietárních technologií definovaných jen firmou Adobe (např. Adobe XML Forms Architecture, Adobe JavaScript), přičemž v rámci ISO probíhá snaha o jejich standardizaci.
Webová stránka je v informatice označení pro soubor dat zobrazovaný uživateli webovým prohlížečem. Webové stránky jsou součástí celosvětového WWW (laicky označovaného jako internet, i když WWW je jen jedna ze služeb dostupných na internetu) ve formě hypertextu. Hypertext umožňuje sloučit text a multimédia a zároveň propojit webové stránky hyperlinky (tj. odkazy), které po kliknutí uživateli zobrazí jiný obsah (jinou webovou stránku).

Naše dlouhodobé projekty

James Bond CZ
Zelená výstava
Pohadky.cz