Prezentace

Vizitky a navštívenky
Je pro Vás důležitá prezentace Vaší firmy na nejrůznějších konferencích, prezentacích, schowroomech?
Rádi byste měli jednotný ráz Vašich prezentací v podobě šablon pro další použití?
Chcete být originální?

Dle Vaší firemní identity vyhotovíme několik návrhů Vašich prezentací, které můžete dále použít v podobě šablon nebo spolu s dodanými daty jako finální verzi prezentace. Nevadí, že se neorientujete v některé části (např. výroba grafů aj.), vše za Vás vytvoříme z dodaných podkladů. Prezentace pak můžete využít při moderovaných prezentacích nebo jako offline prezentace na webových stránkách nebo jako součást Vašich propagačních CD, DVD aj.

Jak probíháobjednávkazakázkarealizaceod A do Z

Každá zakázka začíná objednávkou. Objednávku lze realizovat buď prostřednictvím formuláře níže, nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávky přijímáme na e-mailu josef.kuta@gmail.com.
Pro tvorbu správného prezentace potřebuje několik informací. Výstupní formát, zaměření prezentace.
Při tvorbě prezentace jsou důležité tyto vstupy: texty, fotografie, obrázky, multimedia, loga.
Po schválení kalkulace je zaslána zálohová faktura s 50% ceny.
Po proplacení zálohové faktury zahajujeme výrobu prezentace, v průběhu výroby jsou zasílány náhledy dosavadní práce.
Po schválení všech náhledů je prezentace finalizována.
Po schválení finální verze prezentace probíhá distribuce, buď elektronickou cestou, nebo na optických nosičích, flash disku.
Nyní je zaslána doplatková faktura.

Formulář proobjednávkupoptávkunašich služeb.

Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.
Prosím vyplňte požadovaná pole, jsou označena hvězdičkou.

Informace, které se mohou hodit

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. Některé aktivní typy obsahu (jako například interaktivní formuláře, 3D grafika, videa, zvuk) nejsou v mnohých PDF prohlížečích podporované. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008 (vycházející z PDF 1.7).[2] PDF soubory vytvořené podle ISO normy nadále umožňují použití proprietárních technologií definovaných jen firmou Adobe (např. Adobe XML Forms Architecture, Adobe JavaScript), přičemž v rámci ISO probíhá snaha o jejich standardizaci.
Webová stránka je v informatice označení pro soubor dat zobrazovaný uživateli webovým prohlížečem. Webové stránky jsou součástí celosvětového WWW (laicky označovaného jako internet, i když WWW je jen jedna ze služeb dostupných na internetu) ve formě hypertextu. Hypertext umožňuje sloučit text a multimédia a zároveň propojit webové stránky hyperlinky (tj. odkazy), které po kliknutí uživateli zobrazí jiný obsah (jinou webovou stránku).
Soubory s příponou PPTX jsou prezentační soubory vytvořené pomocí oblíbené aplikace Microsoft PowerPoint. Na rozdíl od předchozí verze formátu prezentačních souborů PPT, která byla binární, je formát PPTX založen na formátu otevřeného prezentačního souboru Microsoft PowerPoint XML. Soubor prezentace je kolekce snímků, kde každý snímek může obsahovat text, obrázky, formátování, animace a další média. Tyto snímky jsou publiku prezentovány ve formě prezentací s vlastním nastavením prezentace.

Naše dlouhodobé projekty

James Bond CZ
Zelená výstava
Pohadky.cz